Alyvos keitimas

Background image
Alyvos keitimas variklyje dažniausiai užtrunka apie 30 min., o pakeitimo kaina svyruoja tarp 10-25€.

Alyvos keitimo metu atliekami darbai:
1. Senos alyvos išleidimas
2. Alyvos filtro keitimas
3. Šviežios alyvos įpylimas
4. Panaudotos alyvos utilizavimas
5. Alyvos keitimo intervalo parodymų atnaujinimas